Het ging vrijdagnamiddag in het Big Brother-huis over de stemming voor wie er naar huis moet en wie mag blijven.

Bart Vandenbroek haalde aan dat er drie keer meer Nederlanders zijn dan Vlamingen en dat Nederlanders dus meer kans maken om te blijven en of te winnen. “In België kwam er de vorige jaren veel kritiek omdat er Nederlanders winnen omdat er meer Nederlanders zijn”, vertelde Bart.

Maar dat klopt totaal niet. De stemmen worden eerlijk verdeeld. Stel dat kandidaat A in België 75% van de stemmen krijgt, dan heeft kandidaat B 25% van de stemmen. Als kandidaat A in Nederland 20% van de stemmen kreeg en kandidaat B 80% heeft, dan winst kandidaat B omdat die in totaal 105 op 200 haalt en kandidaat A slechts 95 op 200 heeft gehaald. Het speelt dus eigenlijk geen rol hoeveel mensen per land stemmen.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.