Erica Renkema verloor vorig jaar haar moeder en dat is een verlies waar Erica nog steeds moet leren mee omgaan…

“Mijn moeder zit in mijn hart, dus zij gaat gewoon de hele dag met mij mee”, vertelt Erica Meiland in Weekend.

“Ik denk veel aan haar, maar het is niet zo dat ik dan erg moet huilen of zo”, klinkt het bij Erica. Al geeft de mater familias van de Meilandjes toe dat het overlijden van haar moeder tot een pijnlijk besef leidde…

Erica vindt het confronterend te beseffen dat zij en Martien nu de ‘oudsten’ zijn. Al zal het voor Erica nog een hele poos duren eer ze het overlijden van haar moeder verwerkt heeft… Soms duikt het gemis plots weer op…

“Vorige week had ik wel iets waarvan ik dacht: dat had ik aan haar willen vragen, en dat kan dan natuurlijk niet meer. Dat is wel een gemis”, aldus Erica Renkema in Weekend.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.