Frans Bauer blikt terug op de jeugdjaren van zijn moeder en dan komt de volkszanger met een opvallende onthulling over die periode…

Frans Bauer portretteert in het tv-programma ‘Een Leven Zonder Letters’ mensen die kampen met laaggeletterdheid. En de volkszanger is een ervaringsdeskundige, want ook zijn ouders hadden het moeilijk met lezen en schrijven. Over zijn moeder doet Frans een opvallende bekentenis…

Het beetje dat wijlen zijn vader kon lezen, was dankzij Frans zelf. “Het lezen wat mijn vader deed, was op kinderniveau. Heel langzaam, heel traag”, klinkt het in Party. “Je moet dan denken aan Aap, Noot, Mies.” En dan was er nog een ander probleem…

Letters en woorden herkennen is één ding, maar begrijpend lezen is weer een ander vak, benadrukt Frans Bauer. Maar in een supermarkt wist Frans’ vader wel wat het betekende als er ergens ‘melk’ stond. Over zijn moeder vertelt Frans het volgende…

“Mijn moeder kan niet lezen. Jaren geleden heeft zij het bijltje erbij neergegooid en mijn moeder vindt dat prima; ze heeft er vrede mee”, benadrukt Frans Bauer in Party. Natuurlijk was ze liever naar school gegaan in haar jeugd, maar haar wachtte een andere taak…

“Toen zij jong was, moest je heel snel al werken op het aardappelveld. In die tijd was dat gewoon zo”, benadrukt Frans Bauer in Party. De volkszanger benadrukt dan ook dat niemand zich hoeft te schamen voor laaggeletterdheid. “Je bent niet een minder goed persoon als je laaggeletterd bent.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.