Is Thijs Römer naar buitenland gevlucht? De slachtoffers van de veroordeelde acteur hebben alvast bijzonder heftig nieuws gekregen van hun advocaat…

Pijnlijk nieuws voor de slachtoffer van Thijs Römer. De veroordeelde acteur blijkt niet over voldoende financiële middelen te beschikken om de schadevergoeding te betalen, maar nu lekt er nog meer opvallend nieuws naar buiten…

Thijs Römer blijkt niet bij machte om de schadevergoeding van in totaal 13.600 euro te betalen aan zijn slachtoffers in de zedenzaak waarvoor hij veroordeeld werd en ook naar de cel moest. Maar nu komt er onthutsend nieuws naar buiten…

De slachtoffers schadeloos stellen lukt niet, maar voor tripjes naar het buitenland lijkt de verguisde acteur wél genoeg geld te hebben. De reactie van de slachtoffers is duidelijk…

“Ja, dat valt eigenlijk wel behoorlijk verkeerd bij mijn cliënten. Die kunnen zich daar moeilijk mee verenigen”, klinkt het bij Maartje Schaap in Shownieuws. De advocate van de slachtoffers ziet één groot probleem…

“Dat voelt voor hen niet fijn om dan nu te moeten horen dat er geen geld is om aan hun schade te kunnen voldoen, terwijl er wel gezegd is dat hij het allemaal vervelend vindt hoe het is gelopen en dat hij zijn straf wil nemen”, lezen we op Mediacourant de reactie van Maartje Schaap bij Shownieuws. Eén ding is duidelijk…

Thijs Römer vindt het dan blijkbaar toch belangrijker om even te kunnen vluchten naar het buitenland dan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de schadeloosstelling aan de slachtoffers te betalen. Al valt er nog iets op…

Aangezien Thijs Römer uit een rijke familie afstamt is het ook opvallend dat niemand in zijn directe omgeving het voortouw neemt en even dat bedrag ophoest zodat de slachtoffers die moeilijke hoofdstuk in hun leven kunnen afsluiten. 

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.