Opvallende wending in de dreiging rond kroonprinses Amalia. Nu blijken er tegenstrijdigheden te zitten in de feiten. Klopt de berichtgeving wel?

Plots worden er vraagtekens gezet bij de bedreigingen rond Amalia. Iedereen kreeg te lezen hoe Amalia als ‘een gevangene’ in Paleis Huis ten Bosch moest blijven in plaats van te genieten van haar studentenleven. Maar nu rijzen er plots twijfels of die dreiging wel zo reëel was. Werd er gelogen?

Het is Het Parool die via een explosieve reconstructie van de feiten plots insinueert dat er mogelijk nooit sprake was van een effectieve dreiging…

Amsterdammer Mohamad E. hield altijd vol dat de aantijgingen dat hij een ontvoering of zelfs moord van Amalia voorbereidde ‘krankzinnig en gestoord’ waren. In het berichtenverkeer viel één element op…

Via de vioollerares zou veel informatie over het doen en laten van Amalia te verkrijgen zijn, was het bericht dat de bal aan het rollen bracht. Maar één detail brengt Het Parool nu onder de aandacht…

Het is ondertussen alweer acht jaar geleden dat Amalia voor het laatst vioolles kreeg. De advocaat van Mohamad E. kan enkel besluiten dat het hier om ‘een andere Amalia’ gaat. Eén ding lijkt duidelijk…

Volgens de advocaat van de verdachte valt de verdenking van zijn cliënt als ‘onzin’ te bestempelen. En dan kiest de advocaat plots voor de aanval…

“Óf de overheid is te bang de kroonprinses te laten varen uit vrees dat haar alsnog iets gebeurt, óf men laat dit verhaal boven de markt hangen om maximale bevoegdheden te kunnen blijven inzetten en zelfs er bij te krijgen, onder het mom dat die maximale middelen nodig zijn om de kroonprinses te kunnen beschermen”, ziet de advocaat van Mohamad E. in Het Parool slechts twee redenen waarom dit verhaal voor de buitenwereld in stand moet worden gehouden.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.