Kan Marco Borsato zich binnenkort enkele miljoenen rijker noemen? Er doet nu een opvallend gerucht de ronde…

Marco Borsato zou mogelijk een zware schadeclaim kunnen instellen tegen het vermeende slachtoffer dat een klacht indiende tegen hem. Kiest de verguisde zanger vol voor de aanval?

Momenteel wordt op vraag van het Openbaar Ministerie forensisch onderzoek uitgevoerd op de dagboeken van de jonge vrouw om na te gaan over zij die wel zelf heeft geschreven op het tijdstip van de feiten. Wordt er getwijfeld aan haar verhaal?

De uitkomst van dat onderzoek, dat moet vaststellen of de passages waarin de zanger beschuldigd wordt van zedenfeiten echt en authentiek zijn, zal waarschijnlijk bepalen of hij al dan niet vervolgd dan wel vrijgesproken wordt van de hem ten laste gelegde feiten. Maar dan stelt zich nu al één duidelijke vraag…

Gaat Marco Borsato in de tegenaanval, mocht hij vrijgesproken worden? Volgens twee gerenommeerde advocaten waarmee Party sprak, zou Borsato in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling een schadeclaim kunnen eisen. En die zou hoog kunnen oplopen. Héél hoog!

Marco Borsato zou een schadeclaim kunnen indienen tegen zijn aanklaagster of tegen de Nederlandse staat. Aangezien de muziek van Borsato geboycot wordt op de radio en de zanger niet meer kan optreden, zou het hier weleens om een miljoenenclaim kunnen gaan.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.