Komen er juicy details naar buiten over een onstuimige romance van koningin Máxima? Daar lijkt het hof wel voor te vrezen…

Videoland maakt alles in gereedheid voor de nu al veelbesproken tv-reeks over Máxima. Maar hoe ver durven de makers van de serie gaan? Eén ding lijkt nu al duidelijk…

De rol van Máxima zal gespeeld worden door de Argentijnse actrice Delfina Chaves en zij zal onze koningin neerzetten als een grappig, slim, loyaal en gedreven persoon. Maar het paleis vreest dat er misschien wel méér onthullingen zullen volgen…

Krijgen we ook het vroegere jetsetleven van Máxima in New York te zien? Durft de serie de onstuimige romance met Dieter Zimmerman belichten? Wat krijgen we te zien van alles wat zich achter de paleisdeuren heeft afgespeeld in de aanloop naar het huwelijk met Willem-Alexander? Eén conclusie kan nu al worden getrokken…

Programmadirecteur Peter van der Vorst laat er in ‘Vorsten’ geen twijfel over bestaan over wat de inhoud van deze dramaserie zou kunnen losmaken aan het hof en bij de bevolking. Hij stuurt volgende waarschuwing de wereld in…

Het liefdesverhaal van ‘de wat houterige prins en de zwierige Argentijnse die elkaar ontmoeten in Sevilla zal de tongen los maken’, benadrukt programmaker Peter Van der Vorst over de ‘duurste productie van Videoland tot nu toe’.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.