Haar televisieprogramma’s lopen niet lekker, er ontstonden kwalijke geruchten over huwelijksproblemen, maar nu verschijnt er plots toch opvallend goed nieuws over Wendy van Dijk.

Party berekende dat Wendy van Dijk ondanks de tegenslagen zich enorm verrijkt heeft. Hoe is dat mogelijk?

Party onderzocht de financiële cijfers van Wendy’s bedrijf WendyMultimedia BV en ontdekte dat de BV in 2020 nog een negatief eigen vermogen had van ruim 241.000 euro, maar die cijfers werden plots héél wat positiever…

Nauwelijks een jaar later had Wendy van Dijk dat negatieve cijfer omgebogen in een positief resultaat van 18.000 euro. En dan trekt Party een opvallende conclusie…

“Dat betekent een groei van het eigen vermogen van maar liefst ruim 259.000 euro en dat mag best wel gevierd worden”, besluit Party.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.