Amalia werd tijdens haar reis naar de Cariben opnieuw geconfronteerd met stevige reacties op haar lichaam. Kraakt Amalia onder de kritiek? Dit gevaar is niet ondenkbaar…

De eerste officiële reis van Amalia werd overschaduwd door ‘alle bagger’ die over het uiterlijk van de prinses geschreven wordt. “Amalia is veel te zwaar”, “Amalia heeft varkenspoten”,… De kritiek klinkt hard. Té hard, klinkt er nu een duidelijke waarschuwing…

Bodyshaming is géén onschuldig fenomeen, benadrukt bodypositivity-coach Kelly Sacré in het Belgische dagblad ‘Het Laatste Nieuws’. Eén ding mogen we niet vergeten…

“Vergeet niet dat Amalia nog maar 19 jaar is”, benadrukt Kelly Sacré in de Belgische krant. “Meisjes van die leeftijd zijn meestal erg onzeker over hun uiterlijk.” De mogelijke consequenties zijn niet min…

“Kritische commentaren over je lichaam kunnen leiden tot schaamte, een negatief zelfbeeld, donkere gedachten en zelfs tot een depressie, verwondingen of zelfm00rdneigingen”, waarschuwt de bodypositivity-coach in Het Laatste Nieuws. Ook kunnen slachtoffers eetstoornissen gaan ontwikkelen. Willen we Amalia en iederéén dus met iets meer empathie benaderen?

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.