Komt er een financieel onderzoek naar de verdiensten van Jan Smit? Daar lijkt het wel op… Wat is er aan de hand?

Evert Santegoeds lijkt zich alsmaar meer te ergeren aan Jan Smit en zijn rol in het Songfestival. De Privé-baas wil zelf dat er een financieel onderzoek wordt gestart naar de inkomsten van de presentator…

Jan Smit zat in de selectiecommissie die Mia en Dion aanwees als de Nederlandse inzending en als commentator bij de eerste halve finale ging Jan Smit volledig door het dak door hun prestatie ‘loepzuiver’ te noemen. Evert Santegoeds reageert hard…

In de Strikt Privé-podcast haalt Evert Santegoeds zwaar uit naar Jan Smit waar ‘geen zinnig woord uitkwam’ en die zich ‘volstrékt belachelijk’ maakte door het te hebben over een ‘loepzuivere’ prestatie. Evert wil ook een financiële doorlichting. Dreigen er problemen voor Jan Smit?

Evert Santegoeds wil een Woo-verzoek indienen om te achterhalen hoeveel belastinggeld Jan Smit opstrijkt voor ‘een weekje Liverpool’.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.