De maand januari is er één met een donker randje voor Frans Bauer. Niet alleen was er in 2022 het herseninfarct van Mariska, maar ook zijn vader overleed in januari…

Chris Bauer overleed op 6 januari 2015. De pijn blijft, geeft de zanger toe. Het litteken van zijn overlijden is nog lang niet verdwenen. En daar is een duidelijke reden voor…

“Dat is dan toch weer die dag die langskomt, dat gaan dan altijd door mijn hoofd”, geeft Frans Bauer eerlijk toe in Weekend. Het was dan ook een droevige periode…

“Ik sta er altijd bij stil. Als je ermee geconfronteerd wordt hoe dat gaat in een ziekenhuis, dat ze achter een doek bezig zijn met jouw vader, dat blijft een litteken”, getuigt Frans Bauer over die pijnlijke momenten in het ziekenhuis toen zijn vader stervende was.

“Dat zijn dingen die je tegenkomt in je leven en die je een plek moet geven. Soms is dat erg lastig. Er is geen blauwdruk voor dat soort dingen.” Eén ding wil de zanger daaraan toevoegen…

Frans Bauer wist dan wel dat zijn vader ziek was, maar op afscheid nemen kun je je niet voorbereiden: “Hoe het ziektebeeld zal verlopen word je uitgelegd, maar als het moment daar is, is het toch onverwacht”, geeft Frans Bauer toe in Weekend.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.