Frans Bauer toont zich opnieuw erg empathisch nu een gekend probleem alsmaar meer onder de aandacht wordt gebracht. Zoveel mensen worstelen hiermee, maar niet iedereen beseft hoe groot de impact hiervan is…

In zijn tv-programma ‘Een Leven Zonder Letters’ kaart Frans Bauer het probleem van de laaggeletterdheid aan. Hoe beleven laaggeletterde mensen hun dagelijkse leven? Frans geeft antwoord…

“Veel mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak het idee van: het is goed zo”, vertelt Frans Bauer in Party. Omdat ze zich te oud vinden of omdat ze zich ervoor schamen, durven ze vaak geen stappen meer ondernemen om iets aan hun situatie te doen, voegt Frans eraan toe. Frans legt uit hoe ze zich behelpen…

“Ze hebben ondertussen ook allerlei trucjes en foefjes bedacht, zodat ze in hun dagelijks leven gewoon de dingen kunnen doen die ze willen doen”, benadrukt Frans Bauer in het interview met Party. En dan valt één ding op…

Zo valt de laaggeletterdheid van personen vaak niet op bij anderen. Zo ging Frans Bauer voor het tv-programma ‘Een Leven Zonder Letters’ op bezoek bij een truckchauffeur en die had een opvallend smoesjes bedacht dat hij telkens toepaste…

“Om de bestemmingen op de navigatie in te voeren, zei hij bij het uitladen van de spullen tegen mensen dat hij zijn bril was vergeten en daarom hulp nodig had bij het intoetsen van het volgende adres”, vertelt Frans Bauer in Party. “Van die alledaagse dingen, daar loop je als je laaggeletterd bent tegenaan.”

Frans Bauer zelf weet wat het is om laaggeletterd te zijn, want zijn ouders hebben zelf ook altijd problemen gehad met lezen. 

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.