Peter Gillis lijkt langzaam maar zeker verstrikt te worden in een web aan schandalen. Zowel rond hemzelf als privépersoon als rond zijn zakenimperium. Kan de Massa Is Kassa-ster zich hieruit nog redden?

Peter Gillis lijkt voor een onmogelijke opdracht te staan. De schandalen rond zijn persoon stapelen zich op en nu lijkt ook zijn tv-carrière aan een zijden draadje te hangen…

Talpa werd al meermaals aangemaand om ‘Massa is Kassa’ van de buis te halen, maar vooralsnog grijpt de zender niet in. Hun standpunt is duidelijk…

“We zijn in deze zaak altijd van mening geweest dat iemand pas schuldig is, als een rechter daarover heeft geoordeeld. Daar houden we ons aan vast”, lezen we in Party een uitspraak van een woordvoerder van Talpa. Al troepen er nu donderwolken samen…

“Het is logisch dat Peter Gillis van alles probeert om een veroordeling te voorkomen, maar dat lijkt, gezien alle rechtszaken die tegen hem lopen, een bijna onmogelijke opgave”, schrijft Party. Al speelt er voor Peter Gillis méér dan zijn tv-carrière…

Ook zijn hele zakenimperium is in gevaar, voegt Party eraan toe. En dan zou Massa Is Kassa natuurlijk ook gewoon totaal irrelevant worden. 

Betekent dit het einde voor de (tv-)carrière van Peter Gillis? De toekomst zal het uitwijzen…

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.