Een pijnlijke uitschuiver van Bridget Maasland genoodzaakt haar nu om haar excuses aan te bieden. Wat was er aan de hand?

Het gaat allemaal om een uitspraak van maar liefst zeven jaar geleden die nu plots weer opduikt…

Bridget Maasland liet zich ooit laatdunkend uit over Big Brother-beroemdheid Kelly van der Veer die ze als transgender ‘een man’ had genoemd. Alsof ze als transgender geen échte vrouw zou zijn…

Momenteel loopt er een documentaire over Kelly van der Veer en opnieuw duikt die ene uitspraak van Bridget Maasland op. Een uitspraak die haar anno 2023 misschien wel haar tv-carrière had gekost, meent Mediacourant. Maar Bridget Maasland reageert nu zelf op de ophef…

Bridget Maasland benadrukt dat ze in 2021 buiten het zicht van de camera’s zich al bij Kelly geëxcuseerd heeft voor haar misplaatste uitspraak, maar nu deelt ze op Instagram ook de mail die ze toen aan Kelly stuurde. Het antwoord van ‘slachtoffer’ Kelly van der Veer is duidelijk…

“Dat is heel lief van je! Na al die jaren. Excuus aanvaard. Liefs terug!” antwoordde Kelly op de email met excuses die ze van Bridget Maasland kreeg in 2021.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.