Deze keer zijn de rollen omgekeerd: nu is het Roxeanne Hazes die haar moeder Rachel een kort geding aanspant. Wat is er aan de hand?

Het gaat allemaal om de erfenis van André Hazes senior. Al maanden zou er een ‘groot conflict’ spelen tussen Rox en haar moeder Rachel Hazes…

Ver weg van de media is er geprobeerd opheldering te krijgen, klinkt het bij Roxeannes woordvoerder in RTL Boulevard. Maar die pogingen hebben tot niets geleid. Er restte Rox slechts één optie…

“De gang van zaken is al verdrietig genoeg”, aldus de woordvoerder van Roxeanne Hazes bij RTL Boulevard. Dat deze zaak niet onderling kon worden opgelost is ‘schrijnend’. Maar één ding is ondertussen duidelijk…

Hoezeer ook geprobeerd werd om een rechtszaak te voorkomen, zag Roxeanne Hazes zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen tegen haar moeder Rachel Hazes omtrent de erfenis van André Hazes senior…

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.