Wordt koning Willem-Alexander niet opgevolgd door Amalia, maar wel door Alexia? Een opvallend gerucht doet nu de ronde…

Amalia zou overwegen afstand te doen van de troon. De reden daarvoor is duidelijk…

De dreiging rond haar persoon weerhouden Amalia ervan een normale studententijd te beleven. En op de Nederlandse Cariben genoot Amalia er enorm van dat ze zich daar veel vrijer kon bewegen dan in Nederland. En dan duikt plots een verrassend gerucht op…

In eerste instantie hoopt Amalia nog steeds dat de dreigingen ooit weer verdwijnen, maar anders zou er wel eens een ander scenario kunnen ontstaan…

“Eigenwijs als ze is, bestaat er natuurlijk een kans dat ze zich anders losmaakt van haar verplichtingen, omdat ze zo snakt naar haar vrijheid, en vervolgens afstand zou kunnen doen van de troon”, waarschuwt Party. Eén uitspraak van Amalia wijst alvast in die richting…

“Ik mis het normale leven, het leven van een student”, benadrukte Amalia nogmaals na afloop van de reis naar de Cariben. Ooit wilde ze terugkeren naar de Cariben, benadrukte Amalia. En dan werpt Party meteen een opvallende vraag op…

Zal Amalia terugkeren naar de Nederlandse Cariben als prinses, als koningin of… als anonieme toerist, klinkt het in Party over de mogelijke troonsafstand van Amalia.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.