Gert Verhulst heeft in de Vlaamse pers uitgebreid gesproken over het duistere oorlogsverleden van zijn grootouders. In de Tweede Wereldoorlog collaboreerden zij met de Duitsers. Van één ding is Gert Verhulst overtuigd…

“Het oorlogsverleden is bij ons thuis heel lang taboe geweest,” vertelde Gert Verhulst in De Morgen. “Maar het is duidelijk dat de ouders van mijn moeder in de oorlog fout zijn geweest.” En woog erg op de familie Verhulst…

Gerts moeder heeft zwaar geleden onder de keuzes van haar ouders. Waar ze meegegaan in het economische verhaal of was het ook een ideologische keuze?

Na de oorlog werd de grootvader van Gert opgepakt. En officieel stierf hij in gevangenschap aan een hartaanval, maar de familie Verhulst vermoedt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Het lot van Gerts grootmoeder is ook gekend…

De grootmoeder van de Studio 100-baas werd dan vastgezet in de Zoo van Antwerpen, waar sommige collaborateurs werden opgesloten in leegstaande dierenkooien, vertelt Gert Verhulst in De Morgen.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.