Máxima is het enige lid van ons koningshuis dat nog op redelijk wat steun van de bevolking kan rekenen. Maar nu ligt ook onze koningin onder vuur. Wat is er aan de hand?

Ook koningin Máxima is nu steeds vaker het mikpunt van kritiek, vooral op sociale media. Zelfs als Máxima zich inzet voor de Week van het Geld, is de teneur hard. De reden is duidelijk…

De criticasters van Máxima als erevoorzitter van het platform ‘Wijzer in Geldzaken’ uiten vooral kritiek op het feit dat iemand in haar positie (en met haar welgevulde bankrekening) anderen die het met veel minder moeten doen gaat zeggen hoe ze verstandiger met hun geld en middelen kunnen omgaan. Al klinkt er ook een ander geluid…

Toch is de keuze voor Máxima als erevoorzitter niet zo vreemd als ze op het eerste zicht lijkt: voor ze als verloofde van de toenmalige kroonprins naar Nederland kwam werkte de koningin, die economie studeerde, bij een aantal grote banken. En dan kan je slechts één duidelijke conclusie trekken…

Iemand met de economische achtergrond van Máxima moet zeker in staat worden gesteld om haar kennis en kunde in dienst te stellen van het helpen van anderen.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.