De populariteit van onze Oranjes in het algemeen en koning Willem-Alexander in het bijzonder was nog nooit zo laag. Maar nu krijgt onze vorst een opvallend compliment…

Bij de bevolking mag de populariteit van Willem-Alexander dan wel tanende zijn, maar in royaltykringen van onze koning nog steeds op heel wat respect rekenen…

Zo zwaait de Britse prins Harry met lofbetuigingen voor enkele keuzes van Willem-Alexander. Volgens Harry is ons koningshuis er prima in geslaagd zich een moderne imago aan te meten. De verguisde Britse prins geeft twee voorbeelden…

Enerzijds looft Harry onze Oranjes voor de 191 zonnepanelen die op verzoek van ons koningspaar op Paleis Noordeinde worden geplaatst. Anderzijds zijn er ook de uitspraken van Willem-Alexander over de rol van ons land in de slavernij en het kolonialisme die volgens Harry meer respect verdienen.

“De koning van Nederland en de koning van Noorwegen hebben het goede voorbeeld gegeven”, licht Harry deze twee monarchieën uit die erin geslaagd zijn mee te gaan met hun tijd. Al valt Harry één ding op…

“Dat verdient een groot compliment. Ze krijgen er niet genoeg erkenning voor, maar het is een heel groot gebaar”, publiceert Party een uitspraak van prins Harry over ons koningshuis. Volgens Harry zou zijn eigen familie een voorbeeld moeten nemen aan onze Oranjes.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.nl

By Iléana Durodin

Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.